verbouw & onderhoud

Uw aankoop onze zorg. Bij de aankoop van een pand komt nogal het een en ander kijken. Een van de onderdelen van het aankoopproces is de beoordeling van de bouwkundige staat en de mogelijkheden van een pand. De gevolgen van achterstallig onderhoud of slechte voorzieningen zullen veelal doorslaggevend zijn teneinde een goed en degelijk object te kunnen verkrijgen.

OUT bouw support kan voor u een aankoopkeuring verzorgen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Indien gewenst verzorgt OUT bouw support de totale coördinatie van verbouw- onderhouds- of renovatieprojecten. De werkzaamheden, waarbij we er voor zorgen dat alle betrokken disciplines op elkaar worden afgestemd, een en ander volgens vooraf besproken planning en budgeten, worden uitgevoerd conform een voor aanvang afgesproken prijs.

Tijdens de uitvoering houden wij op de bouwplaats toezicht op de kwaliteit, bewaken de voortgang en kosten en rapporteren hierover aan de opdrachtgever.

OUT bouw support kan de volgende zaken voor u verzorgen;

 • aankoop- en opleverkeuringen
 • beveiliging / Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • mutatiekeuring
 • splitsing van panden / appartementen
 • EPN/EPA adviezen
 • bouwkundige inspecties en rapportages
 • (ver)bouwtekeningen
 • bouwexploiten
 • beoordeling offertes
 • controle op de uitvoering / toezicht
 • calculatiewerkzaamheden / budgetteren
 • meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)
 • vergunningsaanvragen
Copyright © Out bouw support. All rights reserved.